Žiniapūtys

Senamiesčio pagrindinės mokyklos pedagogai dalinosi gerąja patirtimi

Senamiesčio pagrindinėje mokykloje vyko rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas. Jame dalyvavo rajono vadovai, ugdymo įstaigų atstovai.Renginyje Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorė Audra Uselienė su mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų komanda pateikė išsamų pranešimą „Įtraukusis ugdymas. Mūsų sėkmės istorija“. Šioje mokykloje ugdomas itin didelių specialių poreikių turintis mokinys. Pranešimo autoriai pažymėjo, kad jo dėka bendruomenė gavo neįkainojamą tolerancijos, savanorystės ir bendradarbiavimo pamoką.

Įtraukusis ugdymas – kai negalią turintys vaikai mokosi kartu su sveikais vienoje klasėje. Specialių ugdymo poreikių turintys vaikai čia nėra izoliuoti nuo visuomenės atskirtose mokyklose ar klasėse – jie žymiai lengviau socializuojasi ir nesijaučia atstumti, o sveiki vaikai išmoksta suprasti, rūpintis silpnesniais, būti jautresniais, nesureikšminti savo kasdienių problemų. Jau niekas nebeabejoja nauda, kai specialiųjų poreikių turintys mokiniai ugdosi kartu su sveikaisiais, tačiau tos ugdymo įstaigos laukia nemaži iššūkiai.

Pranešime A. Uselienė iškėlė itin aktualias ugdymo problemas: kaip sukurti sąlygas kiekvienam vaikui dalyvauti ugdymo procese ir kad mokinys būtinai patirtų sėkmę, kaip pasiekti pažangos nacionaliniu lygiu, kaip mokytojai galėtų geriausiai įveikti skirtumus klasėje. Direktorė akcentavo, jog kritiniai taškai, trukdantys šio reiškinio plėtrai Lietuvoje ir lemiantys vaikų nesėkmes bendrojo ugdymo mokykloje, yra specialiosios pedagoginės pagalbos stoka, mokinių tarpusavio santykių disharmonija, ugdymo tikslų personalizavimo problema, ugdymo organizavimo lankstumo stoka, didelis mokinių skaičius klasėse, psichologinis vaiko nesaugumas, kitų mokinių tėvų netolerancija, pedagogų ir specialistų bendradarbiavimo stoka.

Ir to dar negana, nes įtraukiajam ugdymui reikia papildomų išteklių – tokių, kaip laikas ir pinigai, bet kiekvienas mokinys turi gauti tokį ugdymą, kurio nori. Svarbi yra fizinė pastatų prieiga (liftai, automatinės durys, pasiekiami jungikliai ir t. t.), papildomas laikas testams. Be to, reikalingos vidinės pagalbos sistemos padėti negalią turintiems mokiniams. Būtina mokytojo padėjėjų, savanorių pagalba mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių. Todėl įtraukusis ugdymas dažnai laikomas per brangiu. Tačiau bandydama taupyti visuomenė vis tiek sumoka daugiau spręsdama kylančias problemas, nes įtraukusis ugdymas yra tiesioginė investicija į pačius brangiausius išteklius – žmogiškuosius.

Švietimo strateginis tikslas yra susijęs su lygybe ugdyme. Tai yra pagrindinė įtraukiojo ugdymo varomoji jėga. Be to, bendruomenė, kurioje yra neįgalus vaikas, tobulėja, ugdo toleranciją, skirtybių pripažinimą. Vaikų netrikdo, kai nuo mažens jie auga aplinkoje kartu su neįgaliaisiais.

Savąja patirtimi ugdant negalią turintį mokinį pasidalino mokyklos darželio „Varpelis“ direktorė Jolita Čepelionienė, Senamiesčio mokyklos pradinių klasių mokytoja Žydrūnė Karankevičė, šių eilučių autorė, specialusis pedagogas Rolandas Grencevičius, mokytojo padėjėjas Laurynas Grainys. Savo mintis įtraukiojo ugdymo aspektu išsakė ir pati neįgalaus mokinio mama.

Su situacija supažindinti valdžios atstovai teigiamai vertino įtraukųjį ugdymą ir prižadėjo jau netolimoje ateityje padėti spręsti problemas, aiškiai suvokdami, kad mokykloms tenka svarbiausias vaidmuo formuojant visuomenę be atskirties.

Asta AUKŠTUOLIENĖ

Lietuvių kalbos mokytoja

 

Šventiška edukacinė pamoka

Dukstynos pagrindinėje mokykloje septintų ir aštuntų klasių moksleiviams vyko edukacinė pamoka, kurią vedė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyr. specialistė Raimonda Steiblytė ir muziejaus darbuotoja Gendvilė Butkutė. Vykdomos programos „Okupacijų istorija jaunimui“ tikslas – priimtinomis formomis jaunimui perteikti žinias apie skaudžią XX a. Lietuvos istoriją.

Taip pat į mokyklą buvo atvežta 2011 m. parengta paroda, skirta Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metams bei Lietuvoje vykusiam Europos vyrų krepšinio čempionatui. Trylika parodos plakatų supažindina, kaip XX a. 6-ame dešimtmetyje Komijoje, Mordovijoje, Kazachstane, Omsko, Irkutsko ir kitose srityse esančiuose sovietų lageriuose bei tremties vietose kūrėsi lietuvių krepšinio komandos. Ten, kur kiekviena diena reiškė žūtbūtinę kovą už išlikimą, kur kiekvienas buvo priverstas kovoti už save, reikėjo surasti tai, kas vienytų ir keltų pasididžiavimą. Lietuviams tokiu vienijančiu veiksniu tapo krepšinis.

Lietuvos gyventojų genocido ir tyrimo centras 2015 m. išleido knygą „Istorija – praeities liudytoja“, kurioje sudėti konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų piešiniai ir rašiniai. Šioje knygoje išspausdintas ir buvusios Dukstynos pagrindinės mokyklos mokinės, dabar Jono Basanavičiaus gimnazijos I klasės moksleivės, Paulos Ramanauskaitės rašinys „Išgyventi, nepalūžti, sugrįžti...“ Prisiminimais apie tremtį į Rusijos Permės srities Kudymkaro rajono Vizejaus kaimą dalijosi Marcelė ir Viktoras Šeštokai. Šis darbas 2014 metais respublikiniame konkurse pelnė pirmąją vietą. Darbas buvo parengtas kartu su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Elvyra Augustinavičiene ir istorijos mokytoja metodininke Vida Pulkauninkiene. Kadangi Paula konkursuose dalyvavo dvejus metus iš eilės ir jos darbai įvertinti pirmomis vietomis, moksleivė birželio mėnesį turėjo galimybę išvykti į konkurso rėmėjo Algirdo Saudargo dovanotą kelionę – aplankyti Europos Parlamentą.

Mokyklos aktų salėje vykusi pamoka, nors ir apie skaudžius tremties metus, baigėsi labai šventiškai: viešnios po kalėdine eglute paliko dovanas, knygas „Istorija – praeities liudytoja“ mokytojoms, laureatei ir mokyklos bibliotekai, dovanėles istorijos mokytojoms. O pamoką stebėję ir į klausimus atsakinėję mokiniai buvo apdovanoti suvenyrais ir pirmieji galėjo pamatyti parodą „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“.Dukstynos pagrindinėje mokykloje – paroda, skirta Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių metams bei Lietuvoje vykusiam Europos vyrų krepšinio čempionatui.Viešnios iš LGGRTC R. Steiblytė ir G. Butkutė su P. Ramanauskaite (viduryje).Konkurse pirmas vietas laimėjusi P. Ramanauskaitė pelnė kelionę į Europos Parlamentą.

„Žiniapūčio“ inform.

2016-01-14


Pranešti naujieną
   Apklausa
  Vyriausybė pritarė planui, kuris iki 2023 metų padėtų pašalinti emigraciją skatinančias socialines, ekonomines ir kitas priežastis, ir tai sulaikytų tautiečius Lietuvoje bei grąžintų išvykusius į užsienį. Kaip vertinate tokius planus?
  Labai gerai, kad dedamos pastangos išspręsti šią problemą.
  Nemanau, kad tai pavyks pasiekti.
  Reikėjo anksčiau imtis priemonių.
  Balsuoti    
Laikraštyje skaitykite

Rado apvogtus ir apgadintus

Įtariama, kad malkinė galėjo būti padegta

Apvirtusį automobilį vairavo „kažkas kitas“

Pramonės produkcija susitraukė

Prasidėjo javapjūtė – pirmiausiai kuliami rapsai

Ką turi žinoti ūkininkas apie grūdų supirkimą

Žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo

Kaip nutraukti santuoką šalių susitarimu?

Atsisakoma popierinių licencijų išdavimo

Draudimas yra suteikiamas skolon

Kokių knygų dažniausiai ieškota bibliotekose?

Lyduokių mažojo futbolo taurę į viršų kėlė „Rečionys“

Šunų parodoje apdovanoti geriausi keturkojai bei jų šeimininkaiHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas